Bạt che xe tải

Độ dày(zem): 0,38; 0,4; 0,58; 0,62; 0,64

Khổ: 1,5x100m

Màu sắc: xanh đen, xanh rêu