Bạt cà phê

Định lượng: 120g/m2

Khổ: 3x100m; 4x100m

Màu sắc: màu vàng