Băng cản nước Waterstop V200

BĂNG CẢN NƯỚC WATERSTOP

Băng cản nước V200 , băng cản nước V150 , băng cản nước V250, băng cản nước V320.

Băng cản nước O32 , băng cản nước O25 , băng cản nước O20 ….

là những sản phẩm chống thấm được làm từ nhựa PVC có nhiệm vụ chèn vào khe co giãn, mạch ngừng trong thi công xây dựng. Sản phẩm có tác dụng ngăn chặn nước thấm qua các vị trí mạch dừng trong các công trình xây dựng.