Bạt sọc 3 màu

Định lượng: 65g/m2

Quy cách: 4x50m, 6x50m