Bạt Hàn Quốc

Định lượng: 200g/m2;220g/m2;250g/m2

Xuất xứ: Hàn Quốc